logo

Palestinska läkare i Sverige håller sin årliga konferens i Göteborg

Forum för palestinska läkare i Sverige håller sin årliga konferens i Göteborg.

Forum för palestinska läkarnas förening i Sverige  höll sin årliga konferens i staden Göteborg, lördag 10-10-2020.
Mötet inleddes med ett välkomsttal från deltagarna och en inledande sammanfattning om de mest framträdande prestationerna under samlingen under innevarande år, som omfattade omfattande vetenskapliga och medvetenhetsaktiviteter, särskilt om Corona-pandemin, samt seminarier och medieinlägg där medlemmarna av samlingen deltog via arabiska och internationella kanaler för att diskutera pandemin, stadier av spridningen av viruset och sätt att förhindra det.

Mötet inkluderade också en diskussion om arbetsprogrammet för forumet och de mest framträdande uppgifterna, särskilt dess roll för att främja medicinsk medvetenhet i lokalsamhället, stödja den palestinska medicinska sektorn och stå på behoven hos det palestinska folket i hemlandet och diaspora.

En kollega hedrades för sin vetenskapliga prestation på personlig nivå i år, och han är: Muhammad Al-Batta, en grupp kollegor som bidragit till att stödja forumets marsch och arbete, och de är: Dr. Ziad Salim, Dr. Maher Abbas och Dr. Muhammad Tarshahani.
De företag som sponsrade konferensen hedrades också, nämligen:
1- Flexcare Sweden AB
2- Onexes AB- Tändläkare Rania
3- MoDent AB- Tändläkare M. Althaher
4- Alghazali Medicinkonsult AB

Sammanfattningsvis kom mötet ut med en uppsättning rekommendationer som syftade till att förbättra forumets arbete och utveckla dess prestanda.

Bilder