logo

PRC och Palestinska föreningar organiserar en sittplats i Göteborg mot annektering och normalisering

PRC  och Palestinska föreningar organiserar en sittplats i Göteborg mot annektering och normalisering Lördag 3-10-2020 | Göteborg |
Palestinska rättvisacentret i Sverige anordnade i samarbete med palestinska föreningar lördagen 3-10-2020 en proteststand i staden Göteborg , i opposition
till normaliseringsavtalen med den israeliska ockupations- och annekteringsprojekten. Demonstranterna krävde att konfrontera normalisering i alla dess former och stödja det
palestinska folkets legitima rättigheter inför israeliska brott.

De förnyade också sitt avslag på det israeliska beslutet att annektera de palestinska länderna på Västbanken liksom Jordan-dalen, eftersom de ansåg att detta beslut var stöld
av palestinskt land. Deltagarna på läktaren lyfte en banner som bekräftade att Jerusalem är huvudstaden i Palestina och bar palestinska flaggor.

Bilder

https://palabroad.org/post/view/75232

https://epal.nu/?p=6906