logo

Det palestinska rättvisecentret organiserar protester mot det israeliska annekteringsplan

 Lördag 8-8-2020 |
På lördag 8-8-2020 hölls populära protester i städerna Göteborg och Malmö och avvisade det israeliska
annekteringsbeslutet, organiserat av det palestinska rättvisecentret i samarbete med många institutioner som
förespråkar palestinska rättigheter utöver det svenska vänsterpartiet
Demonstranterna krävde att de israeliska projekten konfronterades och de ockupationsmyndigheternas kränkningar
mot det palestinska folket.
De förnyade också sitt avslag på det israeliska beslutet om annektering, med tanke på det stöld av de palestinska territorierna och ett brott mot internationella lagar.
Händelsen bevittnade flera ord om solidaritet med deltagarna

Bilder: Bilder