Publikationer

Här i Libanon har palestinska flyktingar väntat på fred – i över 70 år

Här i Libanon har palestinska flyktingar väntat på fred – i över 70 år

Palestinska familjer fortsätter sitt öppna sit-in mot Immigrationsmyndighetens

Palestinska familjer fortsätter sitt öppna sit-in mot Immigrationsmyndighetens beslut och kräver officiellt och populärt palestinskt stöd

PRC 14th besök till palestinska ambassaden i Stockholm

Tisdagen den 16 Feb 2016 besökte PRC 14th kommitté den palestinska ambassaden i Stockholm och gav ambassadören Hala Freyz inbjudan till kommande konferensen som kommer hållas i Malmö den 7 maj 2016.

PRC 14th besök till palestinska ambassaden i Stockholm

Tisdagen den 16 Feb 2016 besökte PRC 14th kommitté den palestinska ambassaden i Stockholm och gav ambassadören Hala Freyz inbjudan till kommande konferensen som kommer hållas i Malmö den 7 maj 2016.