logo

sittplats i Göteborg mot annektering och normalisering